Cổng thông tin video dành cho các chuyên gia thẩm mỹ và bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ

Aptos Photo là một phần mềm hoàn toàn mới dành cho bác sĩ, giúp tạo lịch sử bệnh nhân, tải lên ảnh trước/sau và quản lý tất cả thông tin hữu ích. Phần mềm này là miễn phí. Hãy tải về và đăng ký.

google-play
app-store

Chứng chỉ