Visage EXCELLENCE METHOD

Là loại chỉ phẫu thuật phổ biến có thể tái hấp thu với thiết kế đa chiều và cấu trúc gai đặc biệt. Đặc điểm độc đáo này làm tăng khả năng giữ các mô....

Sole RHINOPLASTY METHOD

Là một loại chỉ gai hai chiều cho phép sự xâm lấn tối thiểu và tiếp cận tự nhiên với vùng chỉnh sửa mũi mà không cần phẫu thuật....

Light Lift LINEA METHOD

Light lift Linea Là loại chỉ tái hấp thu, có gai hai chiều được thiết kế đặc biệt, cho phép việc cố định vùng má bị chảy xệ....

Light Lift SPRING METHOD

Light Lift Spring là loại chỉ xoắn quanh ống kim đầu nhọn. Dòng Soft của Light Lift Spring là dòng chỉ xoắn quanh ống kim đầu tù...

Light Lift SPRING METHOD Soft

Light Lift Spring là loại chỉ xoắn quanh ống kim đầu nhọn. Dòng Soft của Light Lift Spring là dòng chỉ xoắn quanh ống kim đầu tù...

Light Lift THREAD METHOD

Light lift thread Là một loại chỉ gai hai chiều cho phép sự xâm lấn tối thiểu và tiếp cận tự nhiên với những thay đổi liên quan đến sự lão hoá của các mô mềm...

Light Lift THREAD METHOD Soft

Light lift thread Là một loại chỉ gai hai chiều cho phép sự xâm lấn tối thiểu và tiếp cận tự nhiên với những thay đổi liên quan đến sự lão hoá của các mô mềm...

Light Lift THREAD METHOD Blunt

Light lift thread Là một loại chỉ gai hai chiều cho phép sự xâm lấn tối thiểu và tiếp cận tự nhiên với những thay đổi liên quan đến sự lão hoá của các mô mềm...

Light Lift NEEDLE METHOD

Light lift là một loại chỉ gai hai chiều cho phép sự xâm lấn tối thiểu và tiếp cận tự nhiên với những thay đổi liên quan đến sự lão hoá của các mô mềm...

Light Lift NEEDLE METHOD Soft

Light lift là một loại chỉ gai hai chiều cho phép sự xâm lấn tối thiểu và tiếp cận tự nhiên với những thay đổi liên quan đến sự lão hoá của các mô mềm...

Light Lift NEEDLE METHOD Blunt

Light lift là một loại chỉ gai hai chiều cho phép sự xâm lấn tối thiểu và tiếp cận tự nhiên với những thay đổi liên quan đến sự lão hoá của các mô mềm...

Nano VITIS METHOD

Nano Vistis là loại chỉ tái hấp thu, xoắn đôi gắn ở trước ống thông dò đầu tù. Chỉ được sử dụng để trẻ hóa và gia tăng hàng rào bảo vệ các vùng trên mặt, cổ, cơ thể...

Nano SPRING METHOD

Nano Spring Là một loại chỉ tái hấp thụ, xoắn quanh ống thông dò đầu tù. Chỉ được sử dụng để trẻ hóa và gia tăng hàng rào bảo vệ các vùng trên mặt, cũng như để chỉnh sửa...

Nano EXCELLENCE METHOD

Là loại chỉ phẫu thuật phổ biến có thể tái hấp thu với thiết kế đa chiều và cấu trúc gai đặc biệt cho việc bảo vệ kiên cố và tái tạo làn da...

Visage EXCELLENCE METHOD Soft

Là loại chỉ phẫu thuật phổ biến có thể tái hấp thu với thiết kế đa chiều và cấu trúc gai đặc biệt...

Visage EXCELLENCE METHOD HA

Là loại chỉ phẫu thuật phổ biến có thể tái hấp thu với thiết kế đa chiều và cấu trúc gai đặc biệt...

Nano EXCELLENCE METHOD HA

Là loại chỉ phẫu thuật phổ biến có thể tái hấp thu với thiết kế đa chiều và cấu trúc gai đặc biệt cho việc bảo vệ kiên cố và tái tạo làn da...

Visage EXCELLENCE METHOD Soft HA

Là loại chỉ phẫu thuật phổ biến có thể tái hấp thu với thiết kế đa chiều và cấu trúc gai đặc biệt. Đặc điểm độc đáo này làm tăng khả năng giữ các mô...

Nano EXCELLENCE METHOD HA

Là loại chỉ phẫu thuật phổ biến có thể tái hấp thu với thiết kế đa chiều và cấu trúc gai đặc biệt cho việc bảo vệ kiên cố và tái tạo làn da...

Nano EXCELLENCE METHOD HA

Là loại chỉ phẫu thuật phổ biến có thể tái hấp thu với thiết kế đa chiều và cấu trúc gai đặc biệt cho việc bảo vệ kiên cố và tái tạo làn da...

Visage EXCELLENCE METHOD Soft HA

Là loại chỉ phẫu thuật phổ biến có thể tái hấp thu với thiết kế đa chiều và cấu trúc gai đặc biệt. Đặc điểm độc đáo này làm tăng khả năng giữ các mô...

Body WIRE METHOD

Là loại dây thép 2/0 & 3/0 nối với đầu kim Trocar. Dụng cụ được dùng để cải thiện bề mặt da bằng cách cắt toàn bộ vách ngăn dưới da mà kéo da chảy xuống...

Sole - Otoplasty

Là loại chỉ polypropylene không gai, nối với phần giữa của kim đầu Trocar ống tròn, cho phép việc xâm lấn tối thiểu đến việc chỉnh tai...

Nano VITIS METHOD

Nano Vistis là loại chỉ tái hấp thu, xoắn đôi gắn ở trước ống thông dò đầu tù. Chỉ được sử dụng để trẻ hóa...

Body WIRE METHOD

Là loại dây thép 2/0 & 3/0 nối với đầu kim Trocar. Dụng cụ được dùng để cải thiện bề mặt da bằng cách cắt toàn bộ vách ngăn dưới da...

Body NEEDLE METHOD

Là chỉ Polyprolylene mà không có gai, nối với 2 kim đầu Trocar với 2 đầu nhọn. DRN Là chỉ Polypropylene không có gai, nối với kim tròn đầu tù...

Body EXCELLENCE METHOD

Là loại chỉ phẫu thuật phổ biến có thể tái hấp thu với thiết kế đa chiều và cấu trúc gai đặc biệt. Đặc điểm độc đáo này làm tăng khả năng...

Intimate EXCELLENCE METHOD HA

Là loại chỉ phẫu thuật phổ biến có thể tái hấp thu với thiết kế đa chiều và cấu trúc gai đặc biệt. Đặc điểm độc đáo này làm tăng khả năng giữ các mô

Intimate EXCELLENCE METHOD

Là loại chỉ phẫu thuật phổ biến có thể tái hấp thu với thiết kế đa chiều và cấu trúc gai đặc biệt. Đặc điểm độc đáo này làm tăng khả năng giữ các mô

Light Lift SPRING METHOD Soft

Light Lift Spring là loại chỉ xoắn quanh ống kim đầu nhọn. Dòng Soft của Light Lift Spring là dòng chỉ xoắn quanh ống kim đầu tù

Light Lift NEEDLE METHOD Soft

Light lift là một loại chỉ gai hai chiều cho phép sự xâm lấn tối thiểu và tiếp cận tự nhiên với những thay đổi liên quan đến sự lão hoá của các mô mềm...

Nano SPRING METHOD

Nano Spring Là một loại chỉ tái hấp thụ, xoắn quanh ống thông dò đầu tù. Chỉ được sử dụng để trẻ hóa và gia tăng hàng rào bảo vệ các vùng trên mặt

Nano VITIS METHOD

Nano Vistis là loại chỉ tái hấp thu, xoắn đôi gắn ở trước ống thông dò đầu tù. Chỉ được sử dụng để trẻ hóa và gia tăng hàng rào bảo vệ các vùng trên mặt, cổ, cơ thể